Showcase: PC Version | PDA Version
HR Corner
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติต่อพนักงานใหม่
การบริหารงานบุคคลที่ดีช่วยลดภาษีได้
วิธีค้นหาและพัฒนาจุดแข็งของพนักงาน
วางแผนการจ้างงาน ให้ได้คนที่ใช่ ทันใจคุณ
ก่อนจ้างงานควรคิดถึงอะไรบ้าง
เทรนด์บริหารงาน HR ปี 2555
ก่อนจ้างงานควรคิดถึงอะไรบ้าง
สิ่งที่ผู้หางานต้องการเห็นในเว็บไซต์บริษัทของคุณ
ให้รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน กระตุ้นการทำงานตลอดปี
หลักพื้นฐานในการสร้างความประทับใจให้กับผู้สมัครงาน
หลักการในการคัดเลือกพนักงานใหม่ ที่คนทำ HR ควรรู้
The Future of HR เรียนลัดพัฒนา "ทุนมนุษย์" กับกูรู
เคล็ด(ไม่)ลับ บริหารคน
ทำไม "พนักงานจึงลาออก"
การปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศคติในที่ทำงาน
ทำอย่างไร..จะปรับทัศนคติของผู้บริหารกับพนักงานให้ตรงกันได้
หัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ
ภาวะผู้นำสไตล์ผู้บริหาร HR
รู้จักบุคลิกภาพของคนทั้ง 5 มิติ
วิธีการจัดการกับพนักงานที่ส่อเค้าว่าทุจริต
ประเภทการลา และวันหยุดต่าง ๆ ในการทำงาน วันหยุดตามประเพณี
การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
จะทำอย่างไรเมื่อพนักงานลาออกบ่อย?
3 เทรนด์ HR ที่มาแรงในปี 2550
"เศรษฐกิจพอเพียง" ปรัชญาของในหลวง กับการบริหารคน
ก้าวให้ทันเจ้านายไฮเทค
พนักงานส่วนใหญ่จากเพราะหัวหน้า...จริงหรือ?
6 ทักษะที่นายชอบ
เรียนรู้สู่ปฏิบัติ : EI กับงานบุคคล (2)
บริหารความสุขในการทำงานด้วย PDCA

1 | 2 | 3 | 4 | Next
Job Seeker
ID:
PW:


Register as member
Forget ID/Password
Add to Favorites Set to the webpageThaijobcenter.com
© 2009 Executive Search Services Co.,Ltd. All Rights Reserved.
21st Floor, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bangkok 10500 Tel. 02-231-3940 Fax. 02-231-3662